Miasta Partnerskie.

Stara Lubovna

www.staralubovna.sk

Miasto położne na Spiszu, nad Popradem, 20 km od przejścia granicznego Piwniczna/Mnisek. Należy do najstarszych miast na Spiszu, pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1292 r. W 1364 roku król Ludwik I nadał liczne przywileje, co spowodowało rozwój miasta. W latach 1412-1772 16 miast spiskich należało do króla polskiego.

Starą Lubovnię zamieszkuje 18 000 mieszkańców. Miejscowość ta stanowi uznane centrum rekreacyjne tej części Słowacji. Okolice miasta to dobre tereny dla narciarstwa rodzinnego (bliskość miejsc noclegowych, baseny, hale sportowe,...). Stanowią one także doskonałą bazę wypadową, dla pragnących poznać inne części Słowacji (Poprad, Wysokie Tatry, Bielianska Jaskinia, Lewocza, Spisska Nowa Wieś, Słowacki Raj,...). Nad miastem góruje Lubovniański Hrad (Zamek). Historia zamku przesycona jest polskimi akcentami (m.in. Maurycy Beniowski, Lubomirscy, Zamoyscy).

19 listopada 1999 roku w Starej Lubovni podpisana została umowa o współpracy z Połańcem.

Viggiano (Włochy)

www.comuneviggiano.it

Miasto położone w południowej części półwyspu Apenińskiego (200 km na pd-wsch od Neapolu). Miasto liczy 3200 mieszkańców i jest pięknie położone na górskim zboczu na wysokości 1023 m n.p.m. Rozwój Viggiano oparty jest na przemyśle. Eksploatowane w pobliżu miasta pokłady ropy naftowej szacowane są na największe w Europie (eksploatację prowadzi koncern AGIP). Miasto i region słyną z najlepszego we Włoszech sera Mozarella. Okolice Viggiano są znakomitymi terenami służącymi wypoczynkowi i rekreacji (w tym sporty zimowe).

19 sierpnia 2001 r. podpisano w Viggiano umowę o współpracy z Połańcem.

 

Vonitsa (Grecja)

www.vonitsa.gr

Miasto położone w północno - zachodniej Grecji, bezpośrednio przy wejściu do zatoki Amvrakikos (prefektura Aitoloalkarnania).Vonitsa liczy 4 000 mieszkańców. Rozwój lokalny jest oparty na rolnictwie (tytoń, bawełna, oliwki, kukurydza, oraz hodowla bydła) i turystyce. Obecnie najszybciej rozwija się ekoturystyka. Sprzyjają temu zarówno warunki naturalne jak i dobra organizacja ruchu turystycznego.

19 sierpnia 2001 r. podpisano w Viggian) umowę o współpracy z Połańcem.

 

Soleczniki (Litwa)

www.salcininkai.lt


Rejon solecznicki jest położony na Litwie, w południowo wschodniej Wileńszczyźnie, na pograniczu z Białorusią. (Odległość Wilno- Soleczniki 45 km.)

Rejon zajmuje powierzchnię 1 492 km2, z czego 44,71% to tereny rolne, 43,77% lasy, 2,21% miasta i osiedla, 2,41% tereny przemysłowe, 5,16 % to obszary o innym przeznaczeniu, zbiorniki wodne 2,6 tys. ha. Rejon solecznicki zamieszkuje 39 tys. osób, 80% stanowią Polacy. Gęstość zaludnienia 27 osób na 1 km kw.

Ośrodek administracyjny Soleczniki, inne miasta w rejonie Ejszyszki, Jaszuny; osiedle typu miejskiego Biała Waka. Rejon liczy 13 gmin.

30 września 2001 r. w Solecznikach podpisana została umowa o nawiązaniu współpracy z Połańcem.

Rejon Solecznicki to kraina o niezwykłej urodzie, wspaniałych krajobrazach, ciekawych zabytkach, osobliwościach przyrodniczych. Malownicze jeziora, rozległe masywy leśne, liczne strumienie i kapryśna rzeka Mereczanka, słynna Republika Pawłowska księdza Pawła Brzostowskiego, ale też słynny i kontrowersyjny Oluczek-Cudownik, Dziewiniski Park Regionalny, rezerwaty przyrody, czysta woda i powietrze, gościnni ludzie. Czegóż więcej potrzeba spragnionemu kontaktu z naturą człowiekowi?

W Solecznikach przyszedł na świat Władysław Kozakiewicz, który na olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku pobijając rekord wykonał słynny gest....
W dziejach tej ziemi zapisali się chlubnymi zgłoskami zarówno Litwini, jak i Polacy. Dzisiejsze oblicze rejonu to historyczne dziedzictwo obu tych nacji. Wspólne budowanie, wspólna walka, a czasem sąsiedzkie swary i kłótnie wracające niekiedy cichym echem. Ale przede wszystkim wspólna przyszłość, której nie da się tworzyć bez wzajemnej życzliwości i zrozumienia. Prawie 80% mieszkańców rejonu stanowią Polacy- potomkowie rodów żyjących w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dziś Polacy dominują we władzach samorządowych, kultywują dawne tradycje, obyczaje nie zapominając o swej polskości, służą jak mogą najlepiej swojej Ojczyźnie - Litwie. Rejon solecznicki to obszar gdzie przenikają kultury wielu narodów: Polaków, Litwinów, Białorusinów, Rosjan, Cyganów, Karaimów, kiedyś jeszcze Żydów....

 

Etoile - sur - Rhone

www.ville-etoilesurrhone.fr

Miasto zaprzyjaźnione z Połańcem. Znajduje się w południowej części Francji u wrót Prowansji. Pięknie położone nad Rodanem, u podnóża Alp, Vercors i Ardeche.

Leży w pobliżu wielkich miast Lyon (100 km) i Marsylii (200 km) przy „autostradzie słońca" prowadzącej nad Morze Śródziemne.

Gmina leży w departamencie Drome, w regionie Alpes - Rhone nad rzeką Rodan. Powierzchnia gminy 42 km2, mieszka tu 4100 osób. Na terenie gminy liczne zakłady przemysłowe, bazy logistyczne. Korzystne położenie geograficzne decyduje o dynamicznym rozwoju miasta i jakości życia.

Etoile jest gminą, która stanowi połączenie rolnictwa, stref przemysłowych i bogatego dziedzictwa narodowego. Istnieje około 40 stowarzyszeń wspieranych przez merostwo, które wpływają na intensywność życia społecznego. W ciągu roku organizowane są liczne wystawy regionalne, turnieje, konkursy muzyki karnawałowej. Wokół miasta ulokowane są bardzo znane zakłady: Mercedes - duży skład części i podzespołów, Pasquier- fabryka cukiernicza, Protem - firma produkująca części do precyzyjnych maszyn i urządzeń, Carrosserie Vincent.

Klimat i położenie geograficzne sprzyjają uprawom nasiennym np. słoneczniki, sorgo, kukurydza. Rozwija się sadownictwo, uprawa warzyw i winnice.

Etoile zdołało połączyć nowoczesność z ochroną dziedzictwa kulturowego, rozwojem i jakością życia.
Nazwa Etoile znaczy „gwiazda". Miasto to zamieszkiwane było już 4000 lat przed Chrystusem. Galowie, Celtowie i Rzymianie przemieszczali się przez jego obszar. Najstarszy zabytek pochodzi z X w. Zakon św. Marcelego. Etoile posiada znaczące dziedzictwo kulturowe z okresu średniowiecza. Rozwijał się tu handel. Posiada wiele zabytków historycznych ukrytych w sercu miasta. Odkrywa się historię tego uroczego miasta i odczuwa się atmosferę jeszcze średniowieczną, a zarazem już prowansalską, spacerując urokliwymi i krętymi uliczkami. Nad miastem wznosi się średniowieczny zamek z XIII w., należący do znanego we Francji rodu des Poitiers. W tym zamku gościli królowie Francji Franciszek I i Karol IX. Tu też urodziła się słynna faworyta królewska Diana de Poitiers.

Obecnie zamek jest własnością prywatną. Miasto szczyci się też pięknym kościołem z przełomu XII i XIII w. Jest to budowla w stylu romańskim z pięknego kamienia ochrowego. Obok kościoła znajduje się unikalna kamienna waga na zboże oraz zabytkowa kryta fontanna pod pięknym sklepieniem.

W październiku 2004 roku podpisano umowę o współpracy z Połańcem.

 

Swalawa (Ukraina)
( - ukrainski, Szolyva - węgierski, Sval`ava - słowacki).

Miasto na Ukrainie, w obwodzie Zakarpackim, położone w Karpatach Wschodnich, nad rzeką Latorycą, powyżej jej przełomu przez Góry Wulkaniczne.

Blisko połowę rejonu swalawskiego zajmują lasy, w tym dużo drzewostanu bukowego. Liczy 19 000 mieszkańców. Znane od XII wieku, do 1920 r i od 1939 do 1945 należało do Węgier, do 1991 roku w granicach ZSSR (Ukraińska SRR), od 1957 roku ma prawa miejskie.

W mieście i okolicach rozwinięty jest przemysł drzewny, spożywczy, elektrotechniczny, cegielnia, centrum wyrobów rękodzielniczych huculskich. Stacja kolejowa na linii Stryj-Czop. Ważniejsze zabytki to cerkiew Michajłowska z 1588 r, park z XIX w, w pobliżu liczne źródła wód mineralnych i sanatoria oraz uzdrowiska balneologiczne.

Zakarpacie to region wielokulturowy. Mieszkają tu Ukraińcy - 78,4%. Ponadto Węgrzy - 12,5%, Rosjanie - 4%, Rumuni - 2,4%, Cyganie - 1%, Słowacy 1,5%, Niemcy - 0,3%, Zydzi - 0,2%, Białorusini - 0,2% oraz Czesi, Polacy, Włosi, Ormianie, Azerbejdżanie i inne narodowości - 0,6 %.

Zakarpacie, ze względu na swoje wyjątkowe położenie geograficzne bezpośrednie sąsiedztwo z czterema nowymi członkami Unii, jest mostem pomiędzy wschodnią i zachodnią Europą. Stwarza to nowe perspektywy gospodarcze, społeczne i polityczne. Obwód zakarpacki ukierunkowany jest gospodarczo na Europę: działające na jego terenie 93 przedsiębiorstwa ściśle współpracują z przedsiębiorstwami
z całej Europy.

W kwietniu 2005 roku podjęta została uchwała o współpracy z miastem Swalawa.

 



Narodowa Strategia Spójności

Województwo Świętokrzyskie

  dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

Projekt pn. „W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego