Linki do innych stron.

Serwis Informacyjny Miasta i Gminy Połaniec
http://www.polaniec.pl

 
Miasta Partnerskie
http://businesseurope.polaniec.pl/

 
Radio Połaniec
http://radio.polaniec.pl/

 
MKS Czarni Połaniec
http://mksczarni.polaniec.pl/

 
Biblioteka Publiczna
http://mgbp.polaniec.pl/

 
Ochotnicza Straż Pożarna
http://osp.polaniec.pl/

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
http://poradnia.polaniec.pl/

 
Problemy Społeczne
http://pomagamy.polaniec.pl/

 
Fundacja Wspomagania Oświaty
http://fwo.polaniec.pl/

 
Połaniec - Miasta w Dokumencie Archiwalnym - Polska.pl
http://polaniec.polska.pl/Narodowa Strategia Spójności

Województwo Świętokrzyskie

  dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

Projekt pn. „W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego