Inwestycje 2010

INWESTYCJE 2014
Kliknik Tytuł aby zobaczyć zawartość.
INWESTYCJE 2013
Kliknik Tytuł aby zobaczyć zawartość.


Narodowa Strategia Spójności

Województwo Świętokrzyskie

  dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

Projekt pn. „W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego