Inwestycje 2009

INWESTYCJE 2012
Kliknik Tytuł aby zobaczyć zawartość.
Park z fontanną i nasadzenia zieleni
Kliknik Tytuł aby zobaczyć zawartość.
Budowa domu wiejskiego w Zdzieciach Nowych
Kliknik Tytuł aby zobaczyć zawartość.
Nowa inwestycja
Kliknik Tytuł aby zobaczyć zawartość.


Narodowa Strategia Spójności

Województwo Świętokrzyskie

  dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

Projekt pn. „W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego