Informacje praktyczne.

 

Urząd Miasta i Gminy

28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27

tel.: (048) 15 865 0305, fax: (048) 15 865 0328

e-mail: sekretariat@umig.polaniec.pl

www.polaniec.pl


 

Centrum Informacji Turystycznej

28-230 Połaniec, ul. Stefana Czarnieckiego 5

tel.: (048) 15 865 0917

e-mail: centrum@umig.polaniec.pl

www.ckisz.bulwaria.info


 

Galeria Połaniecka - Dworzec autobusowy

28-230 Połaniec, ul.Stefana Czarnieckiego


 

Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia

28-230 Połaniec, ul.Ruszczańska 3

tel.: (048) 15 865 0021


 

Restauracja Winnica

28-230 Połaniec, ul.Kościuszki 41

tel.: (048) 15 865 0826


 

Hotel i Restauracja Dersław

28-230 Połaniec, ul.Ruszczańska 24

tel.: (048) 15 865 1133

www.derslaw.pl


 

Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa Suez

28-230 Połaniec, Zawada

tel.: (048) 15 865 0123

www.elpolsa.com.pl


 

Prom Połaniec - Borowa

Winnica

tel.: 0 509 731 260Narodowa Strategia Spójności

Województwo Świętokrzyskie

  dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

Projekt pn. „W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego