Atrakcje.

Atrakcje Gminy Połaniec.

 • Połaniecki Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Marcina (1893-1899) z barokową kaplicą Matki Boskiej Różańcowej z XVIII w.
 • Majowe obchody Dni Połańca, obchody kościuszkowskie - I dekada maja, Kopiec Kościuszki w miejscu obozowania wojsk Kościuszki.
 • Skarpa wiślana z widokiem na dolinę rzeki.
 • Barokowa figura św. Jana Niepomucena, przy ul. Żapniowskiej.
 • Dworek szlachecki w Ruszczy z przełomu XVIII/XIX w. w otoczeniu kilkunastu starych trzechsetletnich dębów.
 • Kryta pływalnia "Delfin" (wymiarach 25x12,5m) ze zjeżdżalnią o długości 60m.
 • Kręgielnia bowlingowa i Galeria Kościuszkowska w budynku CkiSz.
 • Elektrownia Połaniec Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa Suez, jedna z największych elektrowni w Polsce o mocy 1800 MW.
 • Rezerwat "Zamczysko Turskie" - rezerwat przyrody w gminie Połaniec.
 • Ślady wczesnośredniowiecznego grodziska w Winnicy.
 • Bożnica - Cheder XVIII w. - częściowo przebudowany, ul. Mielecka.

Imprezy Stałe:

 • Święto Truskawki w Ruszczy w zespole pałacowo-parkowym w Ruszczy - II połowa czerwca
 • Dzień energetyka, miejsce - Stadion Czarni Połaniec - II połowa sierpnia
 • Dni Połańca - I dekada maja.
 • Dożynki gminne - około 15 września.


Narodowa Strategia Spójności

Województwo Świętokrzyskie

  dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

Projekt pn. „W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego