Jak Ci się podoba nowa strona internetowa?

Bardzo mi się podoba.
84% (36 głosów)
Nie mam zdania.
9% (4 głosy)
Nie podoba mi się.
7% (3 głosy)
Razem głosów: 43


Narodowa Strategia Spójności

Województwo Świętokrzyskie

  dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

Projekt pn. „W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego