Adresy kontaktowe.

Dariusz Domagała- Inwestycje i remonty gminne
dariusz.domagala@umig.polaniec.pl
tel: 015 865 04 08


Małgorzata Kruzel-Witek - Plany przestrzenne
malgorzata.kruzel-witek@umig.polaniec.pl
tel: 015 865 02 87


Teresa Parcheta - Gospodarka mieniem gminy (grunty, nieruchomości)
teresa.parcheta@umig.polaniec.pl
tel: 015 865 03 73


Aneta Matusiewicz - Pozyskiwanie środków unijnych
aneta.matusiewicz@umig.polaniec.pl
tel: 015 865 01 69

 Narodowa Strategia Spójności

Województwo Świętokrzyskie

  dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego  

Projekt pn. „W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego